SWOT-АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стратегія рішення
👁 100
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИ
1. Економічний і фінансовий центр Херсонського регіону.
2. Висока лояльність та емоційна прихильність мешканців до території проживання;
3. Сприятливі природні умови для розвитку сільського господарства в Херсонській області і як наслідок для розбудови складського (перевалочного) регіонального кластеру на території громади.
4. Високий ступінь продуктової та географічної диверсифікації експорту.
5. Позитивне сальдо торговельного балансу.
6. Значний ресурсний кадровий потенціал громади, який може забезпечити економіку регіону кваліфікованими кадрами в сільському господарстві, промисловості, сфері торгівлі та послуг, інших видах економічної діяльності
7. Херсонська ТГ має розгалужену мережу закладів культури, яка задовольняє творчі, інформаційні, духовні, індивідуальні, естетичні, фізичні, інтелектуальні потреби населення.
8. Геополітичне розташування, комфортні мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальна флора і фауна, туристичний потенціал (історико-культурна, архітектурна спадщина, природно-оздоровчі ресурси).
9.  Розвинута мережа транспортного сполучення.      
1. Наявність територіальних диспропорцій: сформована депресивність периферійних районів.
2. Низький рівень якості життя населення серед регіонів України.
3. Високий рівень демографічного навантаження.
4. Рівень забезпеченості закладами охорони здоров’я є нижчим за середньоукраїнський.
5. Високий рівень безробіття населення працездатного віку.
6. Херсонська область разом з Херсонською ТГ належить до регіонів з повільним рівнем розвитку та має індекс регіонального людського розвитку нижче середнього рівня по Україні.
7. Недостатньо розвинена система надання соціальних послуг, відсутність інклюзивного середовища.
8. Відсутність інвестиційних коштів для розбудову туристично-рекреаційної інфраструктури та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів.  
МОЖЛИВОСТІЗАГРОЗИ
1. Значний потенціал для залучення інвестицій, розвитку системи розселення та підвищення антропогенного навантаження для території без шкоди для довкілля.
2. Розвиток експортного потенціалу України.
3. Збільшення туристичної привабливості України.
4. Зростання світового попиту на органічні продукти харчування.
5. Прискорення інтеграційної політики України в частині зміцнення позицій на ринках і в проєктах висхідних країн.
1. Економічна та політична  нестабільність
2. Міграційний рух населення України.
3. Впровадження в економіку країни стандартів ЄС.
4. Загострення воєнно-політичної ситуації в Україні
5. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Вам також може сподобатися

SWOT-АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
SWOT-АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Новини міста

Головне за місяць

Меню
X
X