SWOT–АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стратегія рішення
👁 127
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИ
– власні водні ресурси району різноманітні та містять потенціал для розвитку бізнесу і культурного дозвілля населення; – можливість благоустрою долини р. Дніпро та її притоків з подальшим її використанням у рекреаційних та туристичних цілях; – висока якість підземних питних вод з водоносних горизонтів, що глибоко залягають; – наявна розвинена інфраструктура рекреаційних зон; – розроблено план виконання комплексу робіт із дегазації полігону, який дозволяє впроваджувати сучасні технології утилізації та відновлення енергії; – наявність підприємств, які можуть стати об’єктами перероблення та утилізації відходів; – зацікавленість органів місцевої влади в запровадженні ефективних технологій у сфері поводження з відходами; – наявність природоохоронних територій, пам’яток природи та пам’яток садово-паркового мистецтва, які можуть бути використані у культурно-просвітницькій, рекреаційній та туристичній галузях діяльності; – велика площа зелених зон, розташованих на території громади; – екологічні маршрути по пам’ятках природи та садово-паркового мистецтва з високим туристичним потенціалом.– високий рівень забруднення атмосферного повітря на території м. Херсон; – забруднення поверхневих водних об’єктів і зон рекреації державного значення; – низький рівень ефективності очисних споруд і використання інноваційних технологій очищення стічних вод; – відсутність локальних очисних споруд на випусках каналізаційних зливових вод в р. Дніпро, Кошеву, Веревчину та ін.; – відсутність ефективного роздільного збирання відходів, в тому числі відокремлення небезпечних побутових відходів, системи поводження з медичними відходами тощо; – низький рівень екологічної культури населення; – відсутність регіонального плану управління відходами до 2030 року; – недосконалість системи обліку та моніторингу сфери управління відходами, відсутність актуальної інформації про кількість, склад та властивості відходів, що утворюються на території громади; – незадовільний стан місць видалення відходів, розміщення міського звалища ТПВ з порушенням вимог; – недостатнє фінансування сфери управління відходами; – значне рекреаційного навантаження на природні об’єкти пов’язане із наявністю на території громади великого міста; – наявність транспортних комунікацій з високою інтенсивністю руху, які негативно впливають на біоту; – відсутність карт шуму місцевості, яка в подальшому може використовуватись при проектуванні нових сельбищних зон; – недотримання герметичності вигрібних ям у житловій забудові, ризики забруднення підземних вод у зонах живлення каптажів джерел.  
МОЖЛИВОСТІЗАГРОЗИ
– державна підтримка розробок комплексу ефективних технологій зниження антропогенного впливу на стан водних об’єктів; – міжнародна підтримка проектів сталого економічного розвитку; – розвиток держаної екологічної політики; – підвищення рівня екологічної свідомості населення і залучення громадськості та громадських організацій до практичних дій для збереження і відновлення водних ресурсів; – використання механізмів міжмуніципального та міжрегіонального співробітництва; – покращення стану довкілля, екологічної та санітарно-гігієнічної ситуації; – розширення зелених зон відпочинку з використанням наявних природних об’єктів.– зміна клімату та глобальне потепління; – виникнення стихійного лиха (весняні снігопади, посухи, зливи з ураганним вітром тощо); – за умов недотримання герметичності вигрібних ям у житловій забудові, існують ризики забруднення підземних вод у зонах живлення каптажів джерел; – погіршення екологічного стану р. Дніпро та її притоків; – соціальне несприйняття нових методів та технологій поводження з відходами, а також будівництва об’єктів інфраструктури поводження з відходами; – рівень інфляції, коливання цін на ресурси, вторинну сировину тощо; – підсилення сезонного антропогенного навантаження на природоохоронні території та зелені зони; – виникнення вогнищ зоонозних інфекцій на території природоохоронних зон (бореліоз, сказ тощо); – різке зростання обсягів специфічного виду сміття у зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Вам також може сподобатися

SWOT-АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Відбувся круглий стіл з нагоди 160-ї річниці від дня народження Дніпрової Чайки

Новини міста

Головне за місяць

Меню
X
X