Створити прийомну сім’ю

Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у  шлюбі,  що  добровільно  за плату взяла на виховання та спільне проживання   від   одного   до   чотирьох  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть  влаштовуватися  для  виховання  та  спільного проживання у прийомній  сім’ї  за наявності відповідних висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров’я, а їх загальна кількість не  повинна перевищувати чотирьох осіб.

Нормативна-правова база:

Постанова Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF#Text )

Фінансова підтримка

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2019-%D0%BF#Text

Необхідні документи для створення прийомної сім’ї:

– заява із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

– копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

– довідка про склад сім’ї (форма 3);

– копія свідоцтва про шлюб;

– довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів сім’ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

– довідка про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи;

– довідка про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

– довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; (видається після проходження навчання)

– письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім’ї, засвідчена нотаріально.

Покрокова процедура створення прийомної сім’ї

1. Звернення до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем свого проживання:

– консультація фахівців, проходження співбесіди та подання пакету документів.

2. Складання акту обстеження житлово-побутових умов:

– спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді складає акт обстеження житлово-побутових умов.

3. Навчання з питань виховання: 

– проходження навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в регіональному центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.

4. Взяття на облік у кандидати:

– після проходження курсу видається довідка про його проходження, а також рекомендація центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення у  кандидати в єдиний банк даних.

5. Отримання рішення про створення прийомної сім’ї:

– на засіданні виконкому міської ради розглядається  заява і документи;

– видається рішення про створення прийомної сім’ї.

6. Пошук дитини:

– служба у справах дітей за місцем проживання дає інформацію про дітей, які перебувають на обліку і можуть бути влаштовані у прийомну сім’ю;

– служба видає направлення на знайомство і встановлення контакту з дитиною з урахуванням віку прийомних батьків і з урахуванням рекомендацій за результатами навчання.

7. Рішення про влаштування дитини у прийомну сім’ю:

– засідання комісії з захисту прав дітей, на якому буде винесено рішення про влаштування у прийомну сім’ю дитину, з якою встановлено контакт.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ? Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 6 тел./факс: (0552) 46-15-97,  e-mail: [email protected] .

Меню
X
X