Дитячий   будинок   сімейного  типу  –  окрема  сім’я,  що створюється  за  бажанням  подружжя  або  окремої  особи,  яка  не перебуває  у шлюбі,  які беруть на виховання та спільне проживання не менш  як  5  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського піклування.

Нормативна-правова база:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF#Text ).

Фінансова підтримка

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-2019-%D0%BF#Text

Необхідні документи для створення дитячого будинку сімейного типу

Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, такі документи:

– заяву кандидатів у батьки-вихователі про створення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних  зобов’язань; 

– довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

– довідку про склад сім’ї (форма 3);

– копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);

– довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру cоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних  батьків, батьків-вихователів;

– копії паспортів;

– довідку про доходи за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (z1298-15) (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого  податку);

– довідку про стан свого здоров’я та осіб, які проживають разом з ними;

– письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально.

Покрокова процедура створення дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ):

1. Звернення до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

– консультація фахівців, проходження співбесіди та подання пакету документів.

2. Складання акту обстеження житлово-побутових умов:

– спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді складає акт обстеження житлово-побутових умов.

3. Навчання з питань виховання: 

– проходження навчання з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в регіональному центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.

4. Взяття на облік у кандидати:

– після проходження курсу видається довідка про його проходження, а також рекомендація центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення у  кандидати в єдиний банк даних.

5. Отримання рішення про створення ДБСТ:

– на засіданні виконкому міської ради розглядається  заява і документи;

– видається рішення про створення ДБСТ.

6. Пошук дитини:

– служба у справах дітей за місцем проживання дає інформацію про дітей, які перебувають на обліку і можуть бути влаштовані у ДБСТ;

– служба видає направлення на знайомство і встановлення контакту з дитиною з урахуванням віку прийомних батьків і з урахуванням рекомендацій за результатами навчання.

7. Рішення про влаштування дитини у ДБСТ:

– засідання комісії з захисту прав дітей, на якому буде винесено рішення про влаштування дитини у ДБСТ, з якою встановлено контакт.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?

Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 6 тел./факс: (0552) 46-15-97,  e-mail: [email protected] .

Меню
X
X