Наставництво над дитиною 

Метою наставництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя (далі – курс підготовки), отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Нормативна-правова база:

Постанова Кабінету міністрів України від 4 липня 2017 р. № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2017-%D0%BF#Text )

Необхідні документи для оформлення патронату:

  1. заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана чоловіком і дружиною);
  2. 2.    копія паспорта громадянина України;
  3. 3.    копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
  4. 4.    сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);
  5. 5.    медична довідка про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного огляду (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);
  6. 6.    довідка про наявність чи відсутність судимості (для всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з наставником);
  7. 7.    письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом із наставником, складену власноруч у присутності посадової особи, яка приймає документи (на заяві наставника робиться відмітка про отримання згоди із зазначенням дати, прізвища, імені, по батькові та підпису посадової особи).

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?

Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 6 тел./факс: (0552) 46-15-97, e-mail: [email protected] .

Меню
X
X