План підготовки проєктів регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2021 рік

  1. Головна
  2. Прозорий херсон
  3. План підготовки проєктів регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2021 рік

№з/п Вид (розпоряд-ження, наказ, рішення тощо) Назва проєкту регуляторного акта Мета прийняття Строк підготовки Підрозділ, відповідаль-ний за розробку
1. Рішення виконавчого комітету міської ради “Про затвердження переліку платних робіт (послуг), що вико-нуються комунальною установою “Трудовий архів м. Херсона», та тарифів на них” Приведення до норм чинного законодавства переліку платних робіт (послуг), що виконуються комунальною установою “Трудовий архів м. Херсона”, та встановлення тарифів на них Червень2021 року Архівний відділ міської ради
2.

Рішення міської ради

Виключити

(Зміни до Плану від 04.10.2021)

завантажити

 

“Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Херсонської міської територіальної громади” Приведення до норм чинного законодавства Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Херсонської міської територіальної громади, збільшення надходжень від орендної плати за використання нерухомого майна IVквартал2021 року Управління комунальної власності міської ради
3. Рішення виконавчого комітетуміської ради “Про затвердження Правил користування міським пасажирським автомобільним та елек-тричним транспортом в м. Херсоні” Підвищення рівня надання транспортних послуг:- визначення порядку проїзду пасажирів;- встановлення прав і обов’язків для пасажирів та перевізників всіх форм власності, їх взаємовідносин;- підвищення якості й безпеки надання послуг з перевезення пасажирів;- забезпечення контролю за дотриманням перевізниками вимог нормативно-правових документів у сфері пасажирських перевезень тощо. 2021 рік Управління транспортної, дорожньої інфраструк-тури і зв’язку міської ради
  Доповнення до Плану від 05.01.2021        
1. Рішення міської ради Виключено (Зміни до Плану від 24.02.2021) “«Про внесення змін до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні» Впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Херсона, запобігання їх подальшому хаотич-ному встановленню, забезпечення належ-ного естетичного стану міста, здійснення контролю за дотриман-ням земельного законодавства, вико-ристанням та охороною земель, забезпечення участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою. ІІ квартал 2021 року Юридичний відділ міської ради
1. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою» Впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Херсона, запобігання їх подальшому хаотич-ному встановленню, забезпечення належ-ного естетичного стану міста, здійснення контролю за дотриман-ням земельного законодавства, вико-ристанням та охороною земель, забезпечення участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою. ІІ квартал 2021 року Департамент містобудування та землекористу-вання міської ради,Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона міської ради(з правовим супроводом юридичного відділу міської ради)
  Доповнення до Плану від 24.02.2021        
1. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та малих архітектурних форм» Впорядкування розмі-щення тимчасових споруд для провад-ження підприєм-ницької діяльності на території м.Херсона, запобігання їх подальшому хаотич-ному встановленню, забезпечення належ-ного естетичного стану міста, здійснення контролю за дотриманням земель-ного законодавства, використанням та охороною земель, забезпечення участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою 2021 рік Департамент містобудування та землекористу-вання міської ради,Інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона міської ради(з правовим супроводом юридичного відділу міської ради)
  Доповнення до Плану від 15.03.2021        
1. Рішення  міської ради «Про встановлення на території Херсонської міської територіальної громади ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в залежності від типу об’єкта нерухомості, та додаткових пільг зі сплати зазначеного податку на території Херсонської міської територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства І півріччя 2021 року Управління комунальної власності Херсонської міської ради
  Доповнення до Плану від 18.03.2021        
1. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Тарифів та Коефіцієнтів на території Херсонської міської територіальної громади» – Встановлення базового тарифу для визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться у зонах розміщення рекламних конструкцій;- Приведення вартості за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами до актуального рівня на ринку рекламної діяльності;- Забезпечення надходжень до бюджету Херсонської міської територіальної громади І півріччя 2021 року Управління естетики та зовнішньої реклами Херсонської міської ради
2. Рішення міської ради «Про справляння туристичного збору» Встановлення нового Порядку обчислення та надходження до бюджету Херсонської міської територіальної громади туристичного збору, що дозволить виконати вимоги податкового законодавства та забезпечити збільшення надходжень від туристичного збору до бюджету Херсонської міської територіальної громади І півріччя 2021 року Управління культури Херсонської міської ради
3. Рішення міської ради «Про встановлення земельного податку на території Херсонської міської територіальної громади» – Встановлення розмірів земельного податку на території Херсонської міської територіальної громади відповідно до норм та вимог  Податкового Кодексу України;- Забезпечення надходжень до бюджету Херсонської міської територіальної громади від сплати земельного податку І півріччя 2021 року Департамент містобуду-вання та землекорис-тування Херсонської міської ради
4. Рішення міської ради «Про встановлення орендної плати на території Херсонської міської територіальної громади» – Встановлення розмірів ставок орендної плати за землю на території Херсонської міської територіальної громади відповідно до норм та вимог  Податкового Кодексу України;- Забезпечення надходжень до бюджету Херсонської міської територіальної громади від сплати орендної плати І півріччя 2021 року Департамент містобуду-вання та землекорис-тування Херсонської міської ради
  Доповнення до Плану від 23.03.2021        
1. Рішення  міської ради «Про встановлення ставки збору за провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м.Херсоні» – Встановлення ставки збору за провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м.Херсоні відповідно до норм та вимог Податкового Кодексу України;- Забезпечення надходжень до бюджету Херсонської міської територіальної громади від сплати збору за провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м.Херсоні І півріччя 2021 року Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради
  Доповнення до Плану від 12.05.2021        
1. Рішення вико-навчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із визначення операторів з експлуатації майданчиків для паркування транспортних засобів на території Херсонської міської територіальної громади» – Проведення конкурсу із визначення операторів з експлуатації майданчиків для паркування транспортних засобів на території Херсонської міської територіальної громади;
– Затвердження Порядку проведення конкурсу із визначення операторів з експлуатації майданчиків для паркування транспортних засобів на території Херсонської міської територіальної громади
ІІ півріччя 2021 року Департамент міського господарства Херсонської міської ради
2. Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок отримання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємниць-кої діяльності на території Херсонської територіальної громади»


– Впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території Херсонської міської територіальної громади;
– Визначення процедури укладання договорів особистих строкових сервітутів щодо земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності Херсонської міської територіальної громади;
– Наповнення дохідної частини бюджету Херсонської міської територіальної громади за рахунок внесення плати за користування земельними ділянками під тимчасовими спорудами
2021 рік Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради
  Доповнення до Плану від 18.08.2021        
1 Рішення міської ради «ПРАВИЛА, забезпечення благоустрою території чистоти і порядку Херсонської територіальної громади» Прийняття Правил забезпечення благоустрою території чистоти і порядку на території Херсонської міської територіальної громади відповідно до вимог сучасного законодавства

IV квартал

2021 року
Інспекція з контролю за благоустроєм  Херсонської міської ради
2

Рішення виконавчого комітету міської ради

«Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту загального користування» Встановлення нових, економічно обґрунтованих тарифів на послуги з  перевезення пасажирів та багажу міським громадським транспортом  (тролейбусами та автобусами)

ІІ півріччя

2021 року
Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку департаменту міського господарства Херсонської міської ради

Новини міста

Меню
X
X