Білоножков Олександр Вікторович – директор
📍вул. Молодіжна, 1
☎️ 49-30-90

1. Цілі діяльності підприємства

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

2.1. Фінансова звітність підприємства за 2017 рік завантажити
2.2. Фінансова звітність підприємства за 2018 рік завантажити
2.3. Фінансовий план підприємства на 2019 рік завантажити
2.4. Фінансова звітність підприємства за 1 квартал  2019 року завантажити
2.5. Звіт про виконання фінансового плану підприємства  за 1 квартал  2019 року завантажити
2.6. Фінансова звітність підприємства за 2 квартал  2019 року завантажити
2.7. Звіт про виконання фінансового плану підприємства  за 2 квартал  2019 року завантажити
2.8. Фінансова звітність підприємства за 3 квартал  2019 року завантажити
2.9. Звіт про виконання фінансового плану підприємства  за 3 квартал  2019 року завантажити
2.10. Фінансова звітність підприємства за 2019 рік завантажити
2.11. Фінансовий план підприємства на 2020 рік завантажити
2.12. Фінансова звітність підприємства за 1 квартал  2020 року завантажити
2.13. Фінансова звітність підприємства за 2 квартал  2020 року завантажити
2.14. Фінансова звітність підприємства за 3 квартал  2020 року завантажити
2.15. Фінансова звітність підприємства за   2020 рік завантажити

4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

4.1. Статут КП “Ритуальнп служба міста Херсона” (затверджений рішенням міської ради від 18.06.2005 № 880) завантажити

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального господарства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Біографічна довідка керівникакомунального підприємства “Ритуальна служба міста Херсона”БІЛОНОЖКОВА Олександра Вікторовича завантажити

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства

7.1. Звіт про роботу КП “Ритуальна служба міста Херсона” за 2018 рік завантажити

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку зі звільненням.

 

9. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства

9.1. Рішення міської ради від 19.10.2018 № 1683 “Про передачу комунальному підприємству «Ритуальна служба міста Херсона» у постійне користування земельних ділянок під будівництво та обслуговування кладовищ” завантажити

9.2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.04.2019 № 187 “Про затвердження переліків ритуальних послуг, що надаються КП «Ритуальна служба міста Херсона», та погодження їхньої вартості” завантажити

9.3. Рішенняміської ради від 24.04.2019 № 1959 “Про внесення змін та доповнень до Заходів Програми «Похоронна справа та утримання кладовищ міста на 2016-2020 роки», що є складовою Комплексної програми ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м. Херсона на 2016-2020 роки” завантажити

9.4. Рішення міської ради від 21.06.2019 № 2031 “Про затвердження комунальному підприємству “Ритуальна служба міста Херсона” проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення” завантажити

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”

11.1. Договор 32ПТ-7056/20 Про закупівлю товарів за бюджетні кошти завантажити

11.2. Договор 32ПТ-9628/20 Про закупівлю товарів за бюджетні кошти завантажити

12. Інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Меню
X
X