ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХХVІІІ сесія міської ради V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 16.06.2009 № 1168

Про затвердження Стратегічного плану
 економічного розвитку міста Херсона

Експертним комітетом з економічного розвитку, створеним розпорядженням міського голови від 04.07.2008 №707-р, до складу якого входили лідери громади, керівники підприємств, депутати міської ради, працівники виконавчих органів, громадських організацій, та представниками проекту „Економічний розвиток міст” розроблено і обговорено Стратегічний план економічного розвитку міста Херсона (далі – Стратегічний план).

Розглянувши запропонований Стратегічний план та з метою забезпечення його реалізації, підвищення інвестиційної привабливості та збільшення обсягів інвестування в місто, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш ИЛА:

1. Затвердити:
    1.1. Стратегічний план згідно з додатком 1.
    1.2. Склад Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона у відповідності з додатком 2.
  1.3. Положення про Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона згідно з додатком 3.

2. Відповідальність за підготовку аналітичних звітів щодо стану виконання окремих цілей і завдань Стратегічного плану покласти на заступників міського голови у відповідності з розподілом повноважень.

3. Відповідальність за підготовку щорічних звітів перед міською радою та внесення змін і доповнень, які виникатимуть при впровадженні Стратегічного плану та затверджуватимуться міською радою, покласти на Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона.

4. Управлінню громадських зв”язків (Сазонова Т.В.) оприлюднити в засобах масової інформації дане рішення та висвітлювати хід його виконання.

5. Контроль за виконанням Стратегічного плану покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова В.В.Сальдо

Стратегічний план економічного розвитку  міста Херсона

підготовлено Експертним Комітетом з економічного розвитку м.Херсона за сприяння проєкту “Економічний розвиток міст”
за підтримки
2009
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 міста Херсон
ХЕРСОН
ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ
ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА ХЕРСОН
ЗВІТ
ПРО ОЦІНКУ ПРІОРИТЕТІВ ОПЕРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ХЕРСОН
ПРОЕКТНІ ЛИСТКИ
ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ХЕРСОН
Склад
Комітету з управління впровадженням
Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона (КУВ)
Положення
про Комітет з управління впровадженням
Стратегічного плану економічного розвитку міста Херсона

Новини міста

Меню
X
X