Повідомлення про наміри будівництва

 

     1.Управління капітального будівництва Херсонської міської ради

Поштова адреса: вул. Суворова,38 м. Херсон, 73003, Україна

Тел. +380(552)26-45-94, 26-41-92 факс+380(552)46-10-50

 1. Місце знаходження майданчика будівництва

Будівництво загальноосвітньої школи №23 планується у Таврійському мікрорайоні №4-А в м. Херсон.

 1. Характеристика діяльності (об’єкта)

Будівництво загальноосвітньої школи викликано необхідністю створення учбових місць для жителів мікрорайону. Об’єкт, що проектується створить нову інфраструктуру громадської зони, створить нові навчальні та робочі місця, поліпшить вигляд і благоустрій території.

Технічні та технологічні дані

Загальноосвітня школа розрахована на 600 учнів (20 класів по 30 чоловік).

Будівля школи поділяється на функціональні зони: учбову, учбово-виробничу, фізкультурно-спортивну, господарчу, приміщення громадського харчування.

При проєктуванні школи передбачені заходи для мало мобільної групи учнів – доступність в будівлю, улаштування підйомника, санвузли, меблі.

Кількість створюваних робочих місць – 72.

Розрахункова вартість об’єкту визначається проєктом.

 1. Соціально – економічна необхідність планованої діяльності

Планована діяльність дозволить обладнати сучасні учбові приміщення, їдальні та відповідну інфраструктуру для забезпечення високого рівня учбового процесу.

 1. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації

земельні ресурси –  площа ділянки об’єкту складає 1,7513 га;

сировинні ресурси – будівельні матеріали визначатимуться на стадії проектування;

топливно-енергетичні ресурси – при експлуатації загальноосвітньої школи річне споживання електроенергії складе 348 тис.Мвт/рік; при будівництві – згідно ПОБ;

водні ресурси – при будівництві – згідно ПОБ; в період експлуатації – 5548,0 м3/рік для загальноосвітньої школи;

трудові ресурси – для виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності до розрахунку ПОБ; при експлуатації об’єкту – персонал закладу.

     6.Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації)

при будівництві – згідно тендеру автотранспорт підрядної організації;

при експлуатації – автотранспорт закладу

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності

Проєктована ділянка знаходиться в районі житлової забудови, з північно-західної сторони ділянка межує з перспективним пр. 200-річчя Херсона та будівлею громадського призначення.

На весь період будівельних робіт, зона їх проведення має бути позначена попереджувальними знаками, що їх видно як вдень, так і вночі. Захисні огородження, освітлення будівельного майданчика в темний час доби повинні задовольняти вимоги будівельних стандартів.

Експлуатацію будівельних машин, техніки та інструментів, виконання будівельно-монтажних робіт, організовують у відповідності до  ДБН А.3.2-2-2009.

Пожежна безпека здійснення робіт забезпечується у відповідності з НАПБ А. 01.001-2014, ДБН В.1.1-7-2016. ДБН В.2.5-56:2014.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території

План організації рельєфу території ділянки школи виконується в ув’язці з проектованим проспектом 200-річчя Херсона (проєкт виконується за окремим замовленням), внутрішньо квартальними проїздами, прилеглою забудовою та благоустроєм до неї.

Еколого-інженерна підготовка не потрібна, захист території забезпечується проєктними рішеннями і організацією благоустрою прилеглої території.

       9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище

клімат, мікроклімат – відсутні;

повітряне середовище – при будівництві впливи короткочасні: викиди в атмосферне повітря продуктів згоряння палива від двигунів будівельної техніки та обладнання; при експлуатації – викиди забруднюючих речовин від роботи обладнання об’єкту та від місць паркування;

водне середовище, ґрунти – можливі, при порушенні технологічного регламенту;

рослинний та тваринний світ – відсутні;

соціальне середовище – позитивний вплив – створюються необхідні учбові місця, створюються робочі місця, оптимізується інфраструктура житлового району міста;

техногенне середовище – відсутні.

Об’єкти природно-заповідного фонду, історико-культурні, архітектурні та інші пам’ятки на даній території відсутні.

 1. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання

Під час виконання будівельних робіт на об’єкті можуть утворюватися тверді будівельні відходи та побутові відходи IV класу небезпеки. Будівельними відходами планованої діяльності є об’єм ґрунту, вийнятий під час проведення робіт та відходи дерева, металу, цегли, що утилізується у встановленому порядку.

Побутові відходи, що утворюються у період проведения будівельних робіт, повинні накопичуватись у закритих контейнерах, що установлені на майданчиках з твердим покриттям. При експлуатації об’єкту будуть утворюватися тверді побутові відходи та відходи, прирівняні до них. Вивіз ТПВ передбачається згідно договору спеціалізованим підприємством.

 1. Обсяг виконання ОВНС

Виконується оцінка згідно вимог розділу 2 ДБН А.2.2-1-2003.

 1. Участь громадськості

З інформацією щодо будівництва загальноосвітньої школи №23 у Таврійському мікрорайоні №4-А м. Херсон можна ознайомитись, сайті Херсонської міської ради, а також в Управлінні капітального будівництва Херсонської міської ради за адресою:     м. Херсон, вул. Суворова,38 т. (0552) 22 44 63

 1. Замовник

Управління капітального будівництва Херсонської міської ради

Поштова адреса: вул. Суворова,38 м. Херсон, 73003, Україна

Тел. +380(552)26-45-94, 26-41-92 факс+380(552)46-10-50

 1. Місце знаходження майданчика будівництва

Нове будівництво спортивного комплексу з плавальним басейном для ДЮСШ №6 планується у Таврійському мікрорайоні №4-А в м. Херсон.

 1. Характеристика діяльності (об’єкта)

Будівництво спортивного комплексу з плавальним басейном необхідне для створення нормальної тренувальної бази для дітей, що займаються у ДЮСШ №6. Об’єкт, що проектується створить нову інфраструктуру громадської зони, створить нові навчальні та робочі місця, поліпшить вигляд і благоустрій території.

Технічні та технологічні дані

Спортивний комплекс з плавальним басейном пропускною спроможністю 696 чол./зміну.

Приміщення спортивного комплексу призначені для обслуговування учнів загальноосвітньої школи №23 та ДЮСШ №6.

Для маломобільної групи населення буде передбачена доступність у будівлю, улаштування підйомників, санвузлів і можливість займатися у тренажерному, спортивному залах та басейні.

Кількість створюваних робочих місць – 50.

Розрахункова вартість об’єкту визначається проєктом.

 1. Соціально – економічна необхідність планованої діяльності

Планована діяльність дозволить обладнати сучасні спортивні приміщення та споруди, а також відповідну інфраструктуру для забезпечення високого рівня тренувань.

 1. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації

земельні ресурси –  площа ділянки об’єкту складає 0,759 га;

сировинні ресурси – будівельні матеріали визначатимуться на стадії проектування;

топливно-енергетичні ресурси – при експлуатації спортивного комплексу з басейном річне споживання електроенергії складе 598 тис.Мвт/рік; при будівництві – згідно ПОБ;

водні ресурси – при будівництві – згідно ПОБ; в період експлуатації – 63017,25 м3/рік для спортивного комплексу з басейном;

трудові ресурси – для виконання будівельно-монтажних робіт у відповідності до розрахунку ПОБ; при експлуатації об’єкту – персонал закладу.

      6.Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації)

при будівництві – згідно тендеру автотранспорт підрядної організації;

при експлуатації – автотранспорт закладу

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності

Проєктована ділянка знаходиться в районі житлової забудови, з північно-західної сторони ділянка межує з перспективним пр. 200-річчя Херсона та будівлею громадського призначення.

На весь період будівельних робіт, зона їх проведення має бути позначена попереджувальними знаками, що їх видно як вдень, так і вночі. Захисні огородження, освітлення будівельного майданчика в темний час доби повинні задовольняти вимоги будівельних стандартів.

Експлуатацію будівельних машин, техніки та інструментів, виконання будівельно-монтажних робіт, організовують у відповідності до  ДБН А.3.2-2-2009.

Пожежна безпека здійснення робіт забезпечується у відповідності з НАПБ А. 01.001-2014, ДБН В.1.1-7-2016. ДБН В.2.5-56:2014.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території

План організації рельєфу території ділянки спортивного комплексу з басейном виконується в ув’язці з проектованим проспектом 200-річчя Херсона (проєкт виконується за окремим замовленням), внутрішньо квартальними проїздами, прилеглою забудовою та благоустроєм до неї.

Еколого-інженерна підготовка не потрібна, захист території забезпечується проєктними рішеннями і організацією благоустрою прилеглої території.

       9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище

клімат, мікроклімат – відсутні;

повітряне середовище – при будівництві впливи короткочасні: викиди в атмосферне повітря продуктів згоряння палива від двигунів будівельної техніки та обладнання; при експлуатації – викиди забруднюючих речовин від роботи обладнання об’єкту та від місць паркування;

водне середовище, ґрунти – можливі, при порушенні технологічного регламенту;

рослинний та тваринний світ – відсутні;

соціальне середовище – позитивний вплив – створюються необхідні учбові місця, створюються робочі місця, оптимізується інфраструктура житлового району міста;

техногенне середовище – відсутні.

Об’єкти природно-заповідного фонду, історико-культурні, архітектурні та інші пам’ятки на даній території  відсутні.

 1. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання

Під час виконання будівельних робіт на об’єкті можуть утворюватися тверді будівельні відходи та побутові відходи IV класу небезпеки. Будівельними відходами планованої діяльності є об’єм ґрунту, вийнятий під час проведення робіт та відходи дерева, металу, цегли, що утилізується у встановленому порядку.

Побутові відходи, що утворюються у період проведения будівельних робіт, повинні накопичуватись у закритих контейнерах, що установлені на майданчиках з твердим покриттям. При експлуатації об’єкту будуть утворюватися тверді побутові відходи та відходи, прирівняні до них. Вивіз ТПВ передбачається згідно договору спеціалізованим підприємством.

 1. Обсяг виконання ОВНС

Виконується оцінка згідно вимог розділу 2 ДБН А.2.2-1-2003.

 1. Участь громадськості

З інформацією щодо будівництва загальноосвітньої школи №23 у Таврійському мікрорайоні №4-А м. Херсон можна ознайомитись, сайті Херсонської міської ради, а також в Управлінні капітального будівництва Херсонської міської ради за адресою:     м. Херсон, вул. Суворова,38 т. (0552) 22 44 63

Меню
X
X