Поверхневі водні об’єкти міста належать басейну р.Дніпро. Це його правий рукав – р. Кошова, р. Вірьовчина, Стебліївський лиман, озеро Погоріле та інші. Ширина річкової долини – 4-6 км. Правий берег – високий, лівий – пологий, низинний. На підході до міста Дніпро вступає в низинну піщану долину, в заплаві якої розташовані херсонські плавні шириною до 10 км, представлені системою островів, розділених протоками і рукавами. Русло Дніпра дуже розгалужене. Фарватер річки проходить за декількома рукавами. Глибини в межах 5-7 м. Швидкість течії – 0,6-0,7 м/с. Плавні нижнього Дніпра є унікальним природним фільтром для дніпровської води.

Спостереження за станом поверхневих вод проводяться Херсонським обласним центром з гідрометеорології у р. Дніпро та Каховському водосховищі та Басейновим управлянням Нижнього Дніпра Державного агентства водних ресурсів (м. Херсон, 1 км вище міста).

За даними досліджень у 2018 році, наданими Херсонським обласним центром з гідрометеорології,  стан забруднення у р. Дніпро та Каховському водосховищі відповідає рівню середніх показників багаторічних спостережень і характеризується як помірно забруднені. Вміст хлоридів і сульфатів, як і кальцію, значно менше ГДК і відповідає рівню середніх багаторічних значень.

З квітня  по серпень фіксувалося постійне перевищення показників хімічного споживання кисню (ХСК)  на рівні 1,41 – 3,29 ГДК, що свідчить про потрапляння у поверхневі водні об’єкти басейну органічних речовин з поверхневим стоком та скидами стічних вод.

Біологічне споживання кисню, впродовж зазначеного періоду, перебувало в межах значення 0,85 – 0,97 ГДК. Перевищення зафіксовано у липні – 1,07 ГДК та серпні –  1,19 ГДК (в умовах жаркої бездощової погоди).

Перевищень нормативів за сполуками азоту впродовж року не спостерігалося, найбільшим вмістом характеризується азот амонійний – 0,79 – 0,90 ГДК. Спостерігається незначне зменшення вмісту сполуки у порівнянні із попереднім роком. Основні шляхи його надходження до поверхневих вод – зі стічними водами та поверхневим стоком.

 Вміст нафтопродуктів та синтетичних поверхнево активних речовин, також обумовлене поверхневим стоком, характеризується низькими концентраціями, підвищення їх рівнів (в межах ГДК) має сезонний характер (весняно-літній період) .

Вміст розчиненого кисню  у р. Дніпро,  за даними спостережень по одному створу, високий і, в залежності від пори року, коливається в межах 0,86-0,95 ГДК, що створює сприятливі умови для розвитку іхтіофауни. Вміст кисню постійний протягом  кількох останніх років.

У липні-листопаді спостерігався  високий вмісту сполук 6-валентного  Хрому в межах 1,0-3,0 ГДК.

 Оскільки в межах Херсонської міської ради розміщується нижня течія р. Дніпро, значна частина забруднюючих речовин надходить транзитно з промислово розвинених регіонів верхньої та середньої течії.

Відповідно до даних статистичної звітності за 2018 рік, наданої Басейновим управлінням  Нижнього Дніпра Державного агентства водних ресурсів, (шляхом узагальнення даних по 106-и звітуючим водокористувачам)  з природних водних об’єктів, у межах міської ради забрано 21,47 млн. м3 води, з них із підземних водних об’єктів –  20,43 млн. м3.

За минулий  рік використано 16,37 млн. м3 свіжої води, зокрема на:

– питні та санітарно-гігієнічні потреби – 14,19 млн. м3;

– виробничі потреби – 1,852 млн. м3;

– зрошення -0, 124 млн. м3;

– інші потреби – 0,203 млн. м3.

Загальне водовідведення – 17,07 млн. м3, скинуто у поверхневі водні об’єкти – 16,99 млн. м3. Оборотно, повторно  та послідовне використано 11,83 млн. м3 води.

Скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти

Роки

Кількість підприємств, що здійснюють скиди  зворотних вод до поверхневих  водних об’єктів, од.

Обсяги скидання неочищених зворотних  вод до поверхневих  водних об’єктів, млн. куб. м.

Обсяги скидання нормативно очищених зворотних  вод до поверхневих  водних об’єктів, млн. куб. м.

2010

3

1

22

2011

3

1

22

2012

3

0

21

2013

3

0

20

2014

4

0

18

2015

5

0

18

2016

5

0

17

2017

5

0

16,65

2018

5

0,001

16,97

 

Джерело централізованого питного водопостачання міста – Херсонське родовище підземних вод (в експлуатації 152 свердловини  глибиною 60 – 100 м та 14 резервуарів чистої води загальним об’ємом 41,9 тис.куб.м).

Обсяги водопостачання: 50-55 тис. куб.м на добу.

Обсяги водовідведення: більше 45-50 тис. куб.м на добу.

Міські очисні споруди каналізації проектною потужністю до 250 тис.м3 на добу щодобово очищують 45-50 тис.куб.м стоків.

Контроль за якістю питної води здійснюється атестованою хіміко-бактеріологічною лабораторією  контролю питної води міського комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона» відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Новини міста

Меню
X
X