Перелік необхідних документів та порядок реалізації інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства

  1. Головна
  2. Підприємцю
  3. Перелік необхідних документів та порядок реалізації інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство»,визначення приватного партнера для укладання договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах,крім випадків, передбачених законом.

  При цьому, за частиною другою цієї статті, у разі якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства на участь у зазначеному конкурсі подав лише один претендент, відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, якщо інше не визначено законами.

  На виконання вимог частини третьою цієї статті, порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власностіта перелік документів необхідний для організації та участі у конкурсі,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384 «Про деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства»(далі Порядок).

  Так, у пункті 6 Порядку, перелічено вимоги до рішення міської ради про проведення конкурсу. Пунктом 7 Порядку, визначено істотні умови договору державно-приватного партнерства. Пунктами 9, 10 визначено склад та повноваження конкурсної комісії. Пунктами 13-17 визначено склад та вимоги до конкурсної документації. Пунктами 20-26, визначено порядок подання заявок та конкурсних пропозицій, та вимоги до них. Пунктом 27-40 Порядку визначено, порядок проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу та перелік документів необхідних для цього.

  Крім того, у відповідності до пункту 5, рішення про проведення конкурсу приймається міською радою після проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та погодження Міністерством розвитку та торгівлі висновку про результати проведення зазначеного аналізу.

Вказаний аналіз, проводиться у відповідності до Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384.

Так, дляздійснення аналізу органові управління подається пропозиція щодо здійсненнядержавно-приватного партнерства до якої додаються документи передбачені пунктом4 Порядку, після чого органом управління протягом 25 календарних днів  готується висновок, зміст якого повиненвідповідати пункту 7 Порядку.

Меню
X
X