Призначення пенсії при втраті годувальника

Новини
👁 942


👉Пенсія в разі втрати годувальника — один з видів турботи, яку надає держава членам сімей загиблих військових. Це питання регламентує стаття 1 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі — Закон). Це право для членів сімей загиблих гарантоване непрацездатним родичам, що були на утриманні загиблих, померлих або зниклих безвісти військових .


📌Утриманцями вважаються члени сім’ї, якщо вони:
🔹були на повному утриманні військовослужбовця;
🔹одержували від нього допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.


🔻На призначення такого виду пенсії мають право:
🔸 непрацездатні батьки і чоловік (дружина) померлого незалежно від того чи були на його утриманні;
🔸чоловік (дружина), а в разі їх відсутності їх – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дітьми померлого годувальника до досягнення ними 8 років;
🔸діти, у тому числі народжені не пізніше 10 місяців від дня смерті померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
🔸діти, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років. Пенсія також виплачується в період між вступом до наступного навчального закладу або зміни освітньої кваліфікації, при умові, якщо цей період не перевищує чотирьох місяців. Дітям-сиротам така пенсія виплачується до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
🔸особи, які були на повному утриманні померлого годувальника;
🔸особи, які одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.


Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.


❗️Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має на неї право.


📌Для оформлення документів щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються:
🔹заява;
🔹копія свідоцтва про смерть годувальника;
🔹витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
🔹висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби чи при виконанні обов’язків військової служби;
🔹довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім’ї на утриманні померлого годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
🔹грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення годувальника;
🔹довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
🔹копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, — копія сторінки паспорта з такою відміткою);
🔹копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з відміткою про останнє місце реєстрації);
🔹копії посвідчень, які дають право на пільги (ветерана війни, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, донора тощо).


❗️Для призначення пенсії в разі втрати годувальника особам, зазначеним у пункті “а” частини четвертої статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:
🔹копія свідоцтва про народження;
🔹довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування (або не перебування) на повному державному утриманні;
🔹довідка лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом з дитинства;
🔹копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);
🔹копія рішення суду про усиновлення;
🔹копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).


❗️Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах “б”, “в”, “д” частини четвертої статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:
🔹копія свідоцтва про шлюб;
🔹довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
🔹копія трудової книжки або довідка з органів державної податкової служби про облік платника податків — суб’єкта підприємницької діяльності (документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Уряду від 12 серпня 1993 року № 637).


‼️Важливо!
📌До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника-строковика додається документ, одержаний від військової частини або військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті, або документ про визнання військового безвісно відсутнім, або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.


❓Куди звертатися?
🔻Для отримання зазначених виплат заявник (законний представник заявника) може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України (отримати послугу онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фондуабо на порталі Дія.


❗️Для оформлення зазначених виплат вперше заявник (законний представник заявника) або заявники повинні звернутися до уповноважених осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення справи по втраті годувальника. 🇺🇦

Вам також може сподобатися

Як отримати допомогу на поховання загиблого військового?
З 20 по 30 січня із території Херсонської громади евакуювалися 644 особи

Новини міста

Головне за місяць

Меню
X
X