ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови
12.12.2011 №2020-к
із змінами, внесеними
розпорядженням міського голови
від 05.07.2017№505-к

Положенняпро нагороди міського голови

Загальні положення

1. Почесною грамотою міського голови, Подякою міського голови  (далі – нагоди) відзначаються особи та трудові колективи за значні досягненняу виробничій, науковій, державній, правоохоронній, військовій, творчій, громадській,благодійній, культурнійта інших сферах діяльності, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або інших заслуг перед містом Херсоном.

Нагородами міського голови відзначаються особи, які працюють або проживають у м.Херсоні, а також в Україні та за її межами.

2. Встановлюються такі нагороди міського голови:

– Подяка міського голови (далі – Подяка);

– Почесна грамота міського голови (далі – Почесна грамота);

3. Наступне оголошення Подяки здійснюється не раніше як через три роки за якісно нові досягнення.

4. Нагородження Почесною грамотою здійснюється не більш ніж один раз на п’ять років.

Порядок подачі подання про нагородженнята нагородження

5.Подяка оголошується окремим громадянам, колективам та працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатам різних рівнів, членам політичних,громадських організацій і об’єднань, військовослужбовцям, працівникам військових частин, спортсменам, учням, студентам навчальних закладів за заслуги в професійній, навчальній та громадській діяльності,сумлінне виконання посадових обов’язків, благодійну допомогу, генерацію ідей щодо розвитку міста та активну громадську позицію.

6. Почесною грамотою нагороджуються окремі громадяни, трудові колективи та працівники підприємств, організацій та установ усіх форм власності, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, члени політичних, громадських організацій і об’єднань, військовослужбовці, працівники військових частин за особистий внесок у створення позитивного іміджу м. Херсона,багаторічну сумлінну плідну працю, високий професіоналізм,значні системні досягнення у праці.

Почесною грамотою за трудові досягненнянагороджуються особи, які мають трудовий стаж на даному підприємстві не менше 5 (п’яти) років.

7. Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно трудовими колективами підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, творчими спілками, товариствами, об’єднаннями громадян.

8. Подання про відзначення вноситьсяорганами місцевого самоврядування,  органами виконавчої влади, підприємствами,керівниками  підприємств, організацій, установ усіх форм власності, політичними, громадськими організаціями та об’єднаннями міста, командуванням військових частин тощо.

Подання про відзначення керівників виконавчих органів міської ради ініціюють міський голова,секретар міської ради,заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директори департаментів; подання на заступників міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради, директорів департаментів ініціює міський голова.

Подання вносятьсяне пізніше ніж за місяць до дня нагородження.

9. У поданні про нагородження вказуються:

– Прізвище, ім’я та по батькові особи із зазначенням посади.

– Подія, до якої пропонується відзначення, дата та місце вручення нагородження.

– Вид нагороди.

– Конкретні заслуги, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг.

Головним і визначальним критерієм мають бути наявність достатніх показників, вагомих заслуг, високих здобутків у професійній, політичній та громадській діяльності. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження.

10. До подання додаються такі документи:

– витяг із рішення зборів колективу (якщо ініціює колектив);

– характеристика із зазначенням конкретних заслуг особи, яка пропонується до нагородження.

До подання про нагородження Почесною грамотою міського голови або оголошення Подяки колективам, керівникам підприємств, організацій та установ додаються довідки про стан справ на підприємстві, в організації та установі, які представляються до нагородження.

11. У разі невідповідності поданих документів пункту 10 цього Положення, вони не розглядаються і назад не повертаються.

12. Подання провідзначення нагородами міського голови приймає відділ діловодства міської ради та передаєматеріалинарозгляд міському голові.

13. Рішення стосовно нагородження міський голова приймає особисто, про що видається відповіднерозпорядження міського голови.

14. Нагородження здійснюється міським головою або, за його дорученням, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради в урочистій обстановці.

15. При відзначенні пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ і організацій та ювілеїв і вшанування пам’яті видатних людей враховувати, що пам’ятні дати історичних подій, ювілеї підприємств, установ і організацій вперше відзначаються у 50-ту річницю, ювілеї та вшанування пам’яті видатних людей – у день п’ятдесятиріччя з дня народження.

Наступні відзначення для підприємств, установ, організацій – не раніше як через 10 років, а для осіб – 5 років.

16. Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування міської ради здійснює підготовку проекту розпорядження щодо заохочення нагородами міського голови, друк тексту нагородження на бланках, облік й реєстрацію нагородженихта видає засвідчену в установленому порядку копію розпорядження міського голови.

17. Відомості про нагородження Почесною грамотою, Подякою заносяться до трудових книжок у розділ “Відомості про заохочення”.

Новини міста

Меню
X
X