Перелік питань на перевірку знання законів України

 1. ГОЛОВНА
 2. Кадрові питання
 3. Перелік питань на перевірку знання законів України

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчих
органах Херсонської міської ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України,
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про службу в органах місцевого самоврядування»,
«Про запобігання корупції»

І.Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції .
 2. Основні риси Української держави (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 14. Право голосу громадянина України на виборах (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,117).
 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 24. Система судів в Україні (стаття 125).
 25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 27. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 28. Повноваження територіальних громад (стаття 143).
 29. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147,150).
 30. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону  України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування та посадової особи органів місцевого самоврядування (статті 1,2).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12) .
 8. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23, 24).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 11. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 14. Оплата праці, щорічна основна та додаткові відпустки посадових осіб (стаття 21).
 15. Пенсійне забезпечення посадових осіб ( стаття 21).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11.  Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12.  Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14.  Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15.  Повна перевірка декларації (статті 513).

16.  Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 514).

17.  Державний захист викривачів (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19.  Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20.  Спеціальна перевірка (статті 56 – 58).

21.  Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 651).

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
 3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Територіальні громади (стаття 6).
 6. Ради – Представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 7. Органи самоорганізації населення (стаття 14).
 8. Міський голова та його повноваження (статті 12, 42).
 9. Виконавчі органи рад (статті 11, 54).
 10. Виконавчий комітет міської ради (стаття 51).
 11. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей (стаття 22).
 12. Загальна та виключна компетенції міських рад (статті 25, 26).
 13. Повноваження виконавчих органів рад, відповідно до галузі чи сфери діяльності (статті 27 – 40).
 14. Депутат ради (стаття 49).
 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

_____________

Новини міста

Меню
X
X