Стратегія рішення

SWOT-АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ОСВІТІ

👁 260
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИ1. наявність іміджевих освітніх закладів, в т.ч і школи 2. ХДУ – заклад з підготовки фахівців для галузі освіти 3. більшість споруд закладів освіти мають задовільний стан3. достатньо високий рівень ЗНО порівняно з іншими обласними центрами) 4. розгалужена мережа швидкісного інтернету в межах міста Херсон5. постійно впроваджуються новітні світні технології, унікальні педагоги1. недостатня кількість закладів позашкільної освіти для дітей…

SWOT–АНАЛІЗ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

👁 686
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИ1. сформована спеціалізація медичних закладів громади2. достатній рівень діагностичного обладнання (потребує вивчення) 3. потенціал для розширення надання медичних послуг 1. відтік професійних кадрів до приватних лікарень2. відсутність вузьких спеціалістів в комунальних закладах охорони здоров’я3. недостатньо тісна співпраця із закладами обласного рівня4. відсутність центрів здоров’я в частині населених пунктів територіальної громади5. вузький пакет медичних послуг  окремих медичних закладів6. тенденція до…

SWOT-АНАЛІЗ МОЛОДІЖНОЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТ, ТУРИЗМУ ТА КУЛЬТУРИ

👁 273
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИбагатонаціональність міста, що ство-рює можливості для проведення заходів, фестивалей, просторів, екскурсій, музеїв;багата історична та архітектурна спадщина, яка потребує реставрації і може стати туристичними і культурними об’єктами;значна і насичена подіями і дослідженнями історія;територіальне розташування, кліма-тичні і природні умови дозволяють мати цілорічний туризм;значний спортивний – олімпійський потенціал злагоджена і активна робота громадськості;майстри і майстрині народної художньої творчості;яскравий локальний арт;зелений туризм…

SWOT-АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

👁 78
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИ– Розгалужена система подачі води, цілодобовий режим роботи; – Водопостачання здійснюється виключно з артезіанських свердловин.– Високий фізичний знос очисних і каналізаційних споруд, мереж централізованого водопостачання; – Неналежний санітарний стан розподільчих мереж, що призводить до значного погіршення якості питної води при надходженні її до споживачів.МОЖЛИВОСТІЗАГРОЗИ– Розвиток системи державно-приватного партнерства; – Залучення коштів Міжнародних фінансових установ на державному та місцевому…

SWOT-АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

👁 129
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИМіжнародна підтримка USAID Проєкт енергетичної безпеки;Високий потенціал енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії;Кількість світлодіодних джерел світла складає майже 50 % від загальної кількості джерел світла.  Відсутність енергетичної політики міста; Відсутність інформованості сус-пільства щодо основних загроз життєзабезпеченню міста;Застаріле обладнання;Монопаливна система вироб-ництва теплової енергії; Відсутність конкуренції в сфері енергопостачання;Високий рівень споживання енергетичних ресурсів в бюджетних та житлових будинках;Відсутність налагодженої системи…

SWOT–АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

👁 313
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИ– власні водні ресурси району різноманітні та містять потенціал для розвитку бізнесу і культурного дозвілля населення; – можливість благоустрою долини р. Дніпро та її притоків з подальшим її використанням у рекреаційних та туристичних цілях; – висока якість підземних питних вод з водоносних горизонтів, що глибоко залягають; – наявна розвинена інфраструктура рекреаційних зон; – розроблено план виконання комплексу робіт із…

SWOT-АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

👁 34
СИЛЬНІ СТОРОНИСЛАБКІ СТОРОНИ стабільне зростання власних доходів загального фонду рівень доходів загального фонду на 1-го мешканця вище середнього по Україні  рівень видатків на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця та фінансові ресурси нижче середнього в Україніосновним джерелом надходжень бюджету є податок з доходів фізичних осібскорочення адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності та неподаткових  надходжень спеціального фондускорочення видатків…
Меню
X
X